Co to są elektrody otulone?

Elektrody otulone wykonywane są w postaci prętów z drutu o średnicy od 1 do 6 mm, a pokryte są masą, która tworzy otulinę. Otulina ma za zadanie wytworzenie osłony gazowej, która chroni spoinę przed dostępem powietrza, a także ułatwia jonizację gazów w obszarze łuku elektrycznego. Po stopieniu otulina tworzy ciekły żużel, który chroni otulinę przed szybkim wystudzeniem.

Ze względu na zastosowanie wyróżniamy elektrody do spawania: żeliwa, stali wysokostopowych, metali nieżelaznych, stali węglowych i niskostopowych oraz elektrody do spawania konstrukcji ze stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach.

Wyróżniamy odpowiednie oznaczenia literowe elektrod: A – otulina kwaśna, B – otulina zasadowa, C – otulina celulozowa, O – otulina utleniająca, R – otulina rutylowa oraz V – otulina inna.

Podobne artykuły