Na czym polega frezowanie?

Frezowanie to najbardziej wydajny proces obróbki skrawaniem. Polega na oddzieleniu warstwy materiału przy pomocy narzędzia zwanego frezarką. Frezarka wykonuje ruch obrotowy, a ruch posuwowy wykonywany jest także przez narzędzie lub przez przedmiot obrabiany. Zęby freza zagłebiając się w materiał zdejmuje wióry o zmiennej grubości. Frezować możemy płaszczyzny, gwinty czy koła zębate. Do frezowania obwodowego zaliczamy frezowanie:

  • walcowe: krawędzie skrawające freza rozmieszczone są na powierzchni walcowej
  • kształtowe: krawędzie skrawające rozmieszczone są na powierzchni bryły obrotowej o zarysie złożonym.

Natomiast frezowanie obwodowe dzielimy na:

  • przeciwbieżne, gdzie krawędź tnąca narzędzia porusza się przeciwnie do posuwu materiału
  • współbieżne, gdzie krawędź tnąca narzędzia porusza się zgodnie z posuwem materiału.

Frezem nazywa się wieloostrzowe narzędzie skrawające o ruchu obrotowym. Wykonane są głównie z jednego kawałka stali, najczęściej szybkotnącej. Wykonywane są również ze stali kobaltowej, proszkowej czy węglika spiekanego. Ze względu na kształt freza wyróżniamy frezy: walcowe, czołowe, trzpieniowe, krazkowe, palcowe czy tarczowe.

Frezowanie służy do obróbki następujących materiałów: drewna, metalu i tworzyw sztucznych.

Podobne artykuły