CNC – Computerized Numerical Control

CNC – Computerized Numerical Control, tj. komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych. Inaczej rzecz biorąc to układ sterowania numerycznego wyposażony w najnowsze technologie – mikrokomputer. Mikrokomputer służy do inteligentnego zaprogramowania danego programu, np. frezowania. Proces sterowany przez komputer składa się z następujących faz:

 • projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
 • przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM)
 • właściwego wykonania (CNC).

Oprogramowanie CNC możemy użyć do następujących maszyn i urządzeń takich jak:

 • tokarki
 • frezarki
 • elektrodrążarki.

Obróbka CNC to same zalety:

 • precyzja
 • szybkość
 • zdalne sterowanie
 • powtarzalność kształtów.

Praca sterowania CNC odbywa się przy pomocy sterowników CNC i programów, które w ciągłym ruchu nadzorują prace maszyn poprzez komunikowanie się z użytkownikiem przy pomocy interfejsu. Interfejs użytkownika pozwala na wczytywanie i edycję danych. Ponadto mamy możliwość śledzenia całego procesu technologicznego.

Wyróżniamy takie rodzaje sterowania obrabiarek CNC jak:

 • sterowanie odcinkowe
 • sterowanie punktowe
 • sterowanie kształtowe (ciągłe) w tym 2D, 2 1/2D i 3D.

Podobne artykuły