Nowa metoda spawania tytanu

Tytan jest metalem o wyjątkowych właściwościach, bardzo wytrzymałym, lekkim i odpornym na korozję. Przy wytrzymałości porównywalnej ze stalą waży ponad dwukrotnie mniej. Niestety posiada on również wady – jest metalem drogim i trudnym w obróbce szczególnie jeśli chodzi o spawanie.

Oczywiście istnieją metody spawania tytanu. Można go spawać łukowo w osłonie gazu (TIG), impulsowo w osłonie gazów ochronnych, wiązką elektronów w próżni, laserowo i jeszcze innymi skomplikowanymi technicznie metodami.

Trudności w spawaniu tytanu

Ze względu na swoje specyficzne właściwości fizyko-chemiczne łączenie elementów z tytanu powoduje szereg trudności spowodowanych:

  • dużą aktywnością tytanu w wysokiej temperaturze,
  • skłonnością do rozrostu ziaren w wysokiej temperaturze,
  • wysoką temperaturą topnienia,
  • niskim przewodnictwem cieplnym wydłużającym proces spawania.

Wszystkie te trudności powodują, że wykorzystanie tego metalu w wielu działach przemysłu jest zbyt kosztowne i skomplikowane technologicznie.

Nowa metody spawania tytanu

Pojawiają się jednak nowe metody spawania tytanu, które mogą rozszerzyć wachlarz jego zastosowań. Biuro Badań Marynarki Wojennej USA ogłosiło, że wykorzysta nową metodę spawania tytanu do budowy pełnowymiarowych kadłubów okrętów.

Nowa metoda polega na wykorzystaniu zjawiska tarcia. Szybko wirujący bolec przyłożony do łączonych elementów trąc o metal wytwarza ciepło. Powoduje to, że tytan się nie topi, a staje się plastyczny. Obie części ogrzewanego, uplastycznionego tytanu „ugniatają” się razem w wyniku obrotu narzędzia, tworząc spoinę między nimi.

Nowa metoda może pozwolić na wykorzystanie tytanu w tych gałęziach przemysłu, w których dotychczas, ze względu na trudności z jego spawaniem, nie mógł być wykorzystywany, np. w przemyśle stoczniowym.

źródło:

Podobne artykuły