Instytut Spawalnictwa

Instytut Spawalnictwa (IS) czuwa nad kształceniem, warunkami pracy spawaczy, jakością wyrobów i wydawaniem certyfikatów kompetencji zawodowych. W Polsce co roku kształci się około 10 tysięcy nowych spawaczy.

Instytut Spawalnictwa prowadzi badania, które mają określić szkodliwość procesów spawania, cięcia i lutowania na ludzi i środowisko. IS wykonuje prace naukowo-badawcze i ekspertyzy, przygotowuje projekty i interpretacje przepisów oraz prowadzi analizy z wypadków jakie wydarzyły się przy pracach spawalniczych. Głównym zadaniem Instytutu jest kszłatcenie nowych spawaczy. Organizuje szkolenia i wykłady dla spawaczy i inżynierów spawalników, a można uzyskać tutuły zawodowe zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Spawalniczej: Inżyniera Spawalnika, Europejskiego Spawacza, Europejskiego Inspektora Technologa i Europejskiego Instruktora Spawalniczego.

Uprawnienia spawaczom nadaje również Urząd Dozoru Technicznego.

Podobne artykuły