Co to jest FCAW?

FCAW to skrót Flux-Cored Arc Welding i oznacza jedną z metod spawania (spawanie łukowe drutem rdzeniowym, proszkowym). Jest metodą zbliżoną do techniki MIG i często błędnie jest tak nazywana. Metoda polega na tym, iż wnętrze drutu wypełnione jest topnikiem (other shield) albo sybstancją chemiczną, która podczas spawania wytwarza gazy ochronne (inner shield). Technika ta stosowana jest w łączeniu się stali stopowych. Do spawania stali stopowych używa się drutu z rdzeniem metalowym, którego wewnątrz jest topnik i sproszkowane metale, np. chrom, niekiel itp.

Metoda wydajna, można spawać w pomieszczeniach zamkniętych, a spawacz nie musi mieć dużej praktyki spawania. Wadą jest wysoka cena drutu i zakup specjalistycznych spawarek ze względu na zmiany biegunowości.

Metodę stosuje się w przemyśle stoczniowym i drobnym rzemiośle.

Podobne artykuły