Metale lekkie

Wyjaśnialiśmy w poprzednich artykułach pojęcie metali ciężkich, to czas na wyjaśnienie pojęcia metali lekkich.

Metale lekkie to metale o gęstości mniejszej niż 4,5 g/cm3, czyli zaliczają się do metali z I i II grupy układu okresowego pierwiastków. W skład tych grup wchodzą metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych oraz metale takie jak: glin, skand, tytan i itr.

Metale o gęstości powyżej 4,5 g/cm3 określane są metalami ciężkimi.

Podobne artykuły