Astma oskrzelowa u spawaczy

Jedną z najczęstszych chorób na jakie zapadają spawacze jest astma oskrzelowa. Dotyczy ona układu oddechowego człowieka. Szacuje się, iż na astmę zapada 10-20 proc. ludzi pracujących w zawodzie spawacza. A jakie związki odpowiadają za taki stan rzeczy? Spawacz narażony jest na związki o charakterze alergizującym w skład których zaliczamy: diizocyjaniany, bezwodniki kwasowe, akrylany oraz formaldehyd. Nie można pominąć związków o podłożu immunologicznym (alergicznym) oraz astmy niealergicznej pod postacią: RADS i LICEDS. RADS charakteryzuje się dysfunkcją dróg oddechowych spowodowaną jednorazowym narażeniem organizmu na czynniki drażniące, które wystepują w bardzo wysokich stężeniach. Natomiast LICEDS cechuje dysfunkcja związana z przewlekłym narażeniem spowodowanym wielokrotnym narażeniem na czynniki drażniące, które występują w niższych stężeniach.

Pierwsze wzmianki na temat wziewnej ekspozycji na pyły metali zostały opisane w roku 1556 r. przez Georgiusa Agricolę a zawarł je w swoim dziele pt. „De Re Metallica”. Wtedy zaobserwowano astmę oskrzelową spowodowaną wykonywaniem zawodowu spawacza. Astmę oskrzelową u spawaczy, z racji wykonywanego zawodu, rzadko diadnozują lekarze, więc czasami trudno rozpoznać podłoże alergii czy astmy.

Podobne artykuły