Rodzaje cięcia metali

Cięcie jest to procces rozdzielenia materiału. Metody cięcia różnią się szybkością cięcia, ilością zużycia energii podczas tego procesu, wielkością ubytku materiału oraz jakością ciętych krawędzi materiału.

W procesie spawania wyróżniamy następujace metody cięcia:

  • skrawające (przecinanie): do takiego rodzaju cięcia służą nam piły uzębione lub nieuzębione. Metodę tą wykorzystuje się do cięcia kształtowników czy bloków w hutnictwie;
  • łukowe: cięcia przez wytapianie szczeliny łukiem elektrycznym;
  • termiczne tlenem: podgrzanie do odpowiedniej temperatury miejsca cięcia przy pomocy gazu palnego; metodę tą wykorzystuje się do rozdzielania przedmiotów stalowych o grubościach od ok. 3,0 mm do ok. 200 mm;
  • plastyczne: metoda cięcia przy której następuje naruszenie spójności materiału, a wykorzystuje się techniki: wycinania, odcinania, dziurkowania, okrawania czy rozcinania;
  • strumieniem wodnym: do tej metody wykorzystuje się silnie sprężony strumień wodny przepuszczony przez dyszę o małej średnicy, który uzyskuje prędkość strumienia czasami trzykrotnie przewyższającą prędkość dźwięku.

stanowisko pracy spawacza

Rodzaj cięcia należy dobrać odpowiednio do materiału, jego grubości, twardości, dokładności i szybkości cięcia oraz kosztów procesu.

Podobne artykuły