Narzędzia do spawania

Poniżej prezentujemy krótki przekrój przez wachlarz narzędzi spawalniczych, których nabycie powinien rozważyć każdy profesjonalny lub zainteresowany profesjonalnym spawaniem spawacz lub firma w owej branży:

Spawarki transformatorowe

Spawarki transformatorowe – są one stosowane zazwyczaj w procesach spawania łukiem elektrycznym metodą Manual Metal Arc Welding, to jest za pomocą elektrod topliwych otulonych. Strumień elektronów prądu o dużej gęstości (natężeniu) w wyniku przepływu między elektrodą spawalniczą (katodą) oraz spawanymi elementami (anodą) generuje energię łuku elektrycznego. Zarówno sposób wykonywania spawu jak i nastaw agregatu spawalniczego mają wpływ na wykorzystywane do spawania natężenie prądu – które to zazwyczaj regulowane jest poprzez zbliżanie i oddalanie elektrody od spawanego materiału. Zasilane są za pomoca transformatorów prądowych, zwielokrotniających natężenia prądu z jedno- lub trójfazowej sieci zasilającej o częstotliwości 50 Hz. Jeśli używany jest układ prostownikowy, to prąd spawania wytwarza w wyniku przepływu pole magnetostatyczne.

Połautomaty spawalnicze MIG/MAG

Połautomaty spawalnicze MIG/MAG – ze względu na charakterystykę metody spawania, cechują się ciągłością działania, bez konieczności stałej wymiany elektrod, co zwiększa ich wydajność. Co więcej, operowanie nimi należy do zadań znacznie łatwiejszych niż spawanie elektrodą otuloną – ze względu na fakt, że po uruchomieniu maszyni nie wystepuje konieczność ręcznego koordynowania ruchów ręki. Automat umożliwia spawanie zarówno osłoną gazu jak i drutem rdzeniowym. Maszyny wykorzystujące gazową osłonę cechują się wyższą jakością pracy, szerszym wachlarzem materiałów oraz zmniejszoną ilością odprysków – jednak wymagają zaopatrzenia w butlę z gazem. Natomiast maszyny wykorzystujące spawanie drutowe działają jedynie na stali i dokonują mniej estetycznych spawów – ale za to sprawnie radzą sobie w grubym materiale i pozwalają na dokonywanie spawania na otwartym powietrzu.

Przecinarki plazmowe

Przecinarki plazmowe – jako urządzenia wykorzystujące do cięcia plazmę – to jest zjonizowany gaz – są one jednymi z najnowocześniejszych urządzeń spawalniczych. Dzięki wykorzystywanemu w nich plazmowemu łukowi elektrycznemu i jego wysokiemu skupieniu oraz energii kinetycznej, metal jest topiony, a następnie wyrzucany ze szczeliny cięcia. Łuk tworzy się pomiędzy elektrodą nietopliwą a elementem cietym za sprawą sprężonego gazu, którego strumień powoduje jonizację łuku, tworząc w wyniku znacznego zagęszczenia mocy plazmę. Przecinarki plazmowe są niemal 7 razy szybsze niż przecinarki tlenowo-gazowe i można za ich pomocą dokonywać też żłobienia. Jednak charakteryzują się także wysokim poziomem wytwarzanego hałasu.

Zgrzewarki

Zgrzewarki – są to wielofunkcyjne urządzenia bardzo przydatne w asortymencie spwawcza. Dzięki nim można dokonać łatwej naprawy karoserii samochodu – ze względu na ich możliwość punktowego zgrzewania nitów, gwoździ i podkładek oraz łatania, spęczania, wyciągania oraz zgrzewania ze sobą dwóch blach. Obecne modele zgrzewarek sterowane są mikroprocesorowo, dzięki czemu po wyborze odpowiedniego rodzaju blachy oraz narzędzia, prąd jak i długość cyklu zostaną dostosowane automatycznie. Nowoczesne zgrzewarki są także zabezpieczone przed przeciążeniami – warto jednak przez zakupem sprawdzić jej parametry techniczne: znamionowe napięcie zasilania, moc maksymalną i znamionową, zabezpieczeniue sieci zasilającej, maksymalny prąd zgrzewania, maksymalna grubość blach i czy jest jedno- czy dwufazowa.

Podobne artykuły