Czym zajmuje się metalurgia?

Metalurgia to nauka o metalach, która podejmuje działania w sferze obróbki plastycznej, metalurgi ekstrakcyjnej, odlewnictwie i metaloznawstwie. Głównym zajęciem tej nauki jest obróbka rud metali aż do otrzymania gotowego produktu.

Pierwsze czynności związane z metalurgią datuje się na 12 000 rok p.n.e, ale rozkwit nauki nastąpił w XV wieku. Pierwotne dzieło metalurgii pod tytułem „De re metallica libri XII” uznaje się niemieckie dzieło opisujące problematykę przerobu rud srebra, ołowiu i cyny.

Obecnie metalurgia w połączeniu z energią elektryczną tworzy gałąź nauki o nazwie „elektrometalurgia” dzielnie wspomaganej przez hydrometalurgię (otrzymywanie metali z roztworów uzyskiwanych przez ługowanie rud).

Podobne artykuły