Rodzaje spoin

Spoina to miejsce spojenia dwóch materiałów w procesie fizycznym poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Przy spawaniu zazwyczaj dodaje się spoiwo spawalnicze wypełniający spoinę.

Spoiny dzielimy na:

  • spoiny czołowe: brzeg przynajmniej jednego z dwu łączonych elementów jest przetopiony na całej grubości, gdzie wymagane odpowiednie przygotowanie krawędzi elementów;
  • spoiny brzeżne: łączy się cienkie blachy, których brzegi przygotowuje się przez podgięcie. W tym przypadku spawanie odbywa się bez użycia spoiwa;
  • spoiny pachwinowe: metoda zakładkowego i nakładkowego łączenia blach;
  • otworowe i punktowe: stosowana celu wzmocnienia spoin pachwinowych przy łączeniu szerokich elementów konstrukcji;
  • krawędziowe: dzielimy na nośne (mocne) duże obciążenia, szczelne i złączne (sczepne) elementy konstrukcyjne (rurociągi).

Podobne artykuły