Na czym polega piaskowanie?

Piaskowanie jest procesem polegającym na czyszczeniu lub kształtowaniu określonej powierzchni materiałem ściernym strumieniu sprężonego powietrza lub cieczy. Powierzchnia materiału jest idealnie gładka, równa a mało dostępne miejsca są doczyszczone i nadają się do malowania. Proces piaskowania opatentowany został przez Benjamina Tilghmana 18 października 1870 roku.

Wyróżniamy klasy piaskowania od najlepszej: SA3, SA2.5, SA2, SA1 i klasy „stoczniowej” – SA1.5.

Podczas procesu piaskowania drobinki piasku mogą dostać się do płuc pracownika, co może wywołać jedną z wielu chorób pylicznych. Dlatego do piaskowania używa się suchego piasku kwarcowego jako ścierniwa. Do piaskowania używa się także drobnych materiałów takich jak: suchy lód, szlaka miedziowa czy śrut. Piaskowanie śrutem nazywa się śrutowaniem. Piaskowanie musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bhp.

Podobne artykuły