Nowy zawód – operator robota spawalniczego

Wraz z rozwojem przemysłu i robotyki w zakładach spawaliczych powstały nowe miejsca pracy dla opertora robota spawalicznego. Operator robota spawalniczego powinien posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe (uprawnienia), ponieważ traktowany jest jako operator automatów spawalniczych. Operator automatów spawalniczych posiada umiejętności związane z obsługą i konserwacją urządzeń technicznych spawalniczych. Operator ten powinien posiadać także kwalifikacje zgodne z PN-EN 1418:2000 – Personel spawalniczy. Norma ta określa warunki badań, konkretną wiedzę związaną ze spawaniem oraz określa kto może przystąpić do takiego egzaminu. Osoba przystępująca do egzaminu musi mieć ukończone 18 lat, posiadać podstawowe wykształcenie, posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności oraz zdać egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje. Osoba przystępuje do części teoretycznej i praktycznej, a po ukończeniu egzaminu otrzymuje certyfikat.

W ofertach agencji pracy coraz częściej poszukiwani są operatorzy robota spawalniczego. Specjalistów w tym zakresie poszukują zakłady spawalnicze w kraju jak i za granicą. Pracodawcy najczęściej wymagają już doświadczenia w obsłudze robota spawalniczego. Praca wymaga skupienia i wiedzy teoretycznej.

Podobne artykuły