Na czym polega obróbka cieplna?

Obróbka cieplna to obróbka materiałów metalowych i polega na:

  • nagrzewaniu
  • wygrzewaniu
  • chłodzeniu.

Procesy te muszą zachodzić z określoną szybkością i temperaturą, a stosowane są w celu zmiany własności stopu w stanie stałym. Inne zastosowanie tej metody polega na zmianie własności mechanicznych i plastycznych poprzez zmianę struktury danego materiału. Ponadto jest możliwość zastosowania dodatkowych metod, jak obróbki chemicznej czy mechaniczej.

Obróbka cieplna dzieli się na:

  • obróbkę cieplna zwykłą: wyżarzanie, przesycanie i starzenie oraz hartowanie i odpuszczanie
  • obróbkę cieplno-plastyczną: niskotemperaturową, wysokotemperaturową i z przemianą izotermiczną
  • obróbkę cieplno-chemiczną: nasycanie jednym pierwiastkiem lub wieloma pierwiastkami
  • obróbkę cieplno-magnetyczną.

Podobne artykuły