Na czym polega obróbka ścierna i docieranie?

Obróbka ścierna to rodzaj obróbki skrawaniem, w procesie którego używa się narzędzi skrawających mających postać ziarna ściernego luźnego czy postaci pasty, osełki, tarczy, a także papieru lub płótna ściernego. Liczba ostrzy skrawających i ich geometria są nieokreślone. Obróbka ścierna charakteryzuje się bardzo małą głębokością skrawania.

Obróbkę ścierną dzielimy na względu na użycie narzędzi:

  • ściernych: szlifowanie taśmowe i ściernicą, gładzenie, dogładzanie oscylacyjne i osełkowe;
  • luźnym ścierniwem: polerowanie ścierne, obróbka udarowo-ścierna, obróbka strumieniowo-ścierna, docieranie bębnowe i wirowe oraz docierakami.

Docieranie to obrobka ścierna wykonywana przy pomocy docieraka w postaci pasty ściernej, która jest zawiesiną ziaren. Docieranie pozwala na wykonanie i uzyskanie jak największej powierzchni kształtu, dokładnych wymiarów i jak mniejszej chrapowatości. Docierak działa na zasadzie poruszania się względem przedmiotu i dociskany jest do jego powierzchni powodując tarcie.

Podobne artykuły