Czym zajmuje się metaloznawstwo?

Metaloznawstwo jest nauką zajmującą się badaniem struktur, składu chemicznego, właściowości: mechanicznych, chemicznych i fizycznych metali oraz ich stopów. Zajmuje się także powiązaniami zaistaniałymi między strukturą, własnościami i składem chemicznym w odniesieniu do funkcji temperatury i obciążeń zewnętrznych.

Do przeprowadzenia tych badań nauka posiłkuje się dotychczasowym dorobkiem termodynamiki, chemii fizycznej, fizyki ciała stałego czy mechaniki.

Metaloznawstwo do swoich badań wykorzystuje następujące metale:

 • aluminium
 • magnez
 • nikiel
 • chrom
 • miedź
 • tytan
 • żelazo
 • mangan
 • molibden
 • wolfram
 • kobalt
 • kadm
 • bizmut
 • beryl
 • złoto.

Natomiast ze stopów wykorzystuje:

 • stopy żelaza z węglem: żeliwo, staliwo i stal
 • stopy miedzi: miedzionikiel, miedź stopowa, mosiądz i brąz
 • stopy ołowiu
 • stopy niklu
 • stopy aluminium
 • stopy cyny
 • stopy cynku.

Podobne artykuły