Charakterystyka niemetali

Niemetale to pierwiastki chemiczne lub regeneryczne charakteryzujące się brakiem właściwości metalicznych. W układzie chemicznym niemetali jest zdecydowanie mniej niż metali, a wyróżnia się następujące grupy:

  • w grupie 1 występuje wodór (H)
  • w grupie 14 – węgiel (C)
  • w grupie 15 to jest azot (N) i fosfor (P)
  • w grupie 16 występuje selen (Se), siarka (S) i tlen (O)
  • w grupie 17 mamy halogeny (5 pierwiastków)
  • w grupie 18 czyli gazy szlachetne (6 pierwiastków).

Niemetale posiadają takie cechy jak:

  • posiadają wysoką elektroujemność
  • są izolatorami, ale w przeciwieństwie do metali mają słabe przewodnictwo elektryczne i przewodność cieplną
  • tlenki niemetali mają charakter kwasowy (nie dotyczy gazów szlachetnych)
  • posiadają zwykle niższe temperatury topnienia i wrzenia niż metale o podobnych masach atomowych.

Podobne artykuły