Na czym polega lutowanie?

Lutowanie to nic innego jak trwała metoda łączenia elementów metalowych za pomocą spoiwa zwanego lutem, który ma niższą temperaturę topnienia niż łączone elementy. Powierzchnia elementów łączonych nie jest całkiem stopiona, a jedynie spoiwo wnika szczelnie w między łączone elementy. Aby lutowanie zakończyło się pełnym sukcesem to musi dojść do wytworzenia wiązania metalicznego między elementami lutowanymi a lutem.

Ze względu na temperaturę wyróżniamy następujące rodzaje lutowania:

  • lutowanie miękkie (temp. poniżej 450 °C)
  • lutowanie twarde (temp. powyżej 450 °C)
  • lutowanie wysokotemperaturowe (osiągana temp. powyżej 900 °C).

A czym różni się lutowanie od spawania? Spawanie to bardziej skomplikowany proces w przeciwieństwie do lutowania. Ponadto lutowanie łączy małe elementy, a spawanie małe i duże. Poza tym do lutowania nie potrzebujemy odzieży ochronnej czy osłon i jest mniej niebezpieczne. Spawanie różni się przede wszystkim tym, że podczas spawania przetapia się krawędzie materiału, a lutowanie jest odwracalne.

Spoiwem łączącym w lutownaiu jest lut. Lut jest metalem lub stopem metali, który służy do lutowania jako wypełnienie spoiny. Spoiwo lutownicze może mieć formę lasek albo drutu pełnego lub drutu z kanałem.

Klasyczne lutowanie stosuje się głównie w elektronice i jubilerstwie.

Proces przeciwny do lutowania nazywa się rozlutowywaniem (rozłączanie elementów lutowanych). Proces ten stosuje się w przypadku napraw czy wymiany elementów już lutowanych.
Do lutowania służą lutownice a do rozlutowywania używa się rozlutownic.

Podobne artykuły