Na czym polega wyżarzanie?

Wyżarzanie jest jedną z wielu operacji w ramach obróbki cieplnej polegającą na:

 • nagrzaniu materiału do określonej temperatury
 • wytrzymaniu w zadanej temperaturze
 • powolnym studzeniu.

Wyżarzanie stosuje się dla przybliżenia stanu materiału do warunków równowagi i można podzielić je na kilka etapów wyżarzania:

 • zachodzą przemiany alotropowe, które nie decydują o istocie procesu
 • zachodzą przemiany alotropowe, które mają decydujący wpływ na proces
 • bez zachodzenia przemian alotropowych.

Wyżarzanie stopów żelaza z przemianą alotropową:

 • wyżarzanie ujednorodniające (homogenizacja)
 • wyżarzanie zupełne
 • wyżarzanie niezupełne
 • wyżarzanie normalizujące (normalizowanie)
 • wyżarzanie z przemianą izotermiczną
 • wyżarzanie sferoidyzujące (zmiękczanie)
 • wyżarzanie perlityzujące (perlityzowanie)
 • wyżarzanie grafityzujące (grafityzacja).

Wyżarzanie stopów żelaza bez przemiany alotropowej:

 • wyżarzanie odprężające
 • wyżarzanie rekrystalizujące (rekrystalizacja)
 • wyżarzanie stabilizujące (stabilizowanie).

Podobne artykuły