Pojęcie obróbki skrawaniem

Obróbka skrawaniem to proces polegający na zdejmowaniu – ścinaniu małych fragmentów obrabianego materiału, które zwane są wiórami.

Obróbkę skrawaniem dzielimy na:

  • obróbkę wiórową: polega na usuwaniu nadmiaru materiału narzędziami skrawającymi, których ostrza mają określoną geometrię a ich liczba jest dokładnie określona. Oddzielony materiał staje się wiórem, a proces odbywa się na obrabiarkach. Wyróżniamy rodzaje obróbki wiórowej: zgrubna, średnio dokładna, dokładna i bardzo dokładna.
  • obróbkę ścierną: obróbka odbywa się przy pomocy narzędzi skrawających, które materiał ścierają ziarna ścierne luźne albo mają postać pasty, papieru, tarczy, osełki lub płótna ściernego. W przypadku tych narzędzi ostrza i geomatria są niezdefiniowane.

Podobne artykuły