Zagrożenia podczas spawania

Podczas procesu spawania mogą wystąpić różne zagrożenia. Do najczęstszych zagrożeń wynikających z produkcji elementów metalowych należą:

  • zagrożenie pożarem: może wystąpić w momencie odprysku czy kropli stopionego metalu na podatne podłoże;
  • zagrożenie elektryczne występuje w momencie przepływu prądu przez ciało i spowoduje skurcz mięśni. Dlatego przy użyciu prądu musimy zachować szczególną uwagę;
  • zanieczyszczenie gazowe: powstały ozon wywołuje podrażnienia płuc, natomiast tlen i azot tworząc tlenki azotu wywołują także podrażenia płuc oraz sinicę, która może doprowadzić do zgonu. Również niebezpiecznym gazem jest tlenek węgla, który jest trujący wdychany w dużych ilościach do naszego organizmu;
  • wytwarzanie dymów i pyłów znajdujących się w otoczeniu spawacza podczas spawania. Stopień zagrożenia zależy od składu chemicznego cząstek. Należy pamiętać o tym, żeby stosować środki ochronne nawet, gdy nie widać gołym okiem zagrożenia;
  • promieniowanie łuku ma miejsce w przypadku bardzo silnego jaskrawego światła łuku. Na łuk spawalniczy możemy patrzeć jedynie przez filtr optyczny, który obniża natężenie światła do dopuszczalnego poziomu. Ciągłe patrzenie na łuk bez odpowiedniego zabezpieczenia spowoduje chorobę oczu i skóry. Spawacz musi zachować odpowiednią kontrolę podczas spawania łukiem spawalniczym.

Każde zagrożenie jest niebezpieczne dla organizmu człowieka. Dlatego każdy spawacz powinien być zaznajomiony z ewentualnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z użycia narzędzi do procesu spawania. W tym przypadku kłania się znajomość przepisów BHP.

Podobne artykuły