Proces obróbki plastycznej metalu

Procesy produkcyjne w branży metalowej nie mogłyby obejść się bez metod trwałego odkształcania metalowych elementów. Obróbka plastyczna metali jest kluczową kwestią aby uzyskać elementy zgodne z zapotrzebowaniem – kucie, wyciskanie lub tłoczenie odkształca metal i trwale zmienia jego strukturę fizyczną. Co więcej, w przypadku obróbki na zimno (poniżej temperatury rekrystalizacji), element poddany plastycznemu obrabianiu jest znacznie bardziej odporny na pękanie i uszkodzenia niż w swojej pierwotnej postaci.

Do tego rodzaju obróbki wykorzystywane są rozmaite maszyny przemysłowe. Posiadając dostęp do ciągarek, walcarek, pras, młotów mechanicznych czy żłobiarek, jesteśmy w stanie osiągnąć precyzyjnie zgodny z naszym zapotrzebowaniem kształt, który przy innych metodach obróbki byłby niemożliwy do wyrobienia. Za przykład mogą tu posłużyć koła zębate, w przypadku których gładkość zbliżona do ideału jest nie tylko pożądana, ale i absolutnie niezbędna – gdyż nierówności przekładają się na straty energetyczne i konieczność dostarczenia większej ilości energii by je zrekompensować – co przekłada się na dodatkowe koszta.

Stworzenie linii produkcyjnej odpowiednio przystosowanej do obróbki plastycznej wymaga jednak znacznego nakładu finansowego. Jeśli jesteśmy w stanie uruchomić masową produkcję – zwrócą się nam one z nawiązką ze względu na nieporównywalnie mniejszy koszt wytworzenia pojedyńczego elementu niż w przypadku innych metod. W przeciwnym razie, musimy zrównoważyć czy jesteśmy w stanie utrzymać produkcję na rynku pomimo potencjalnych strat i długiego okresu rekompensaty kosztów zakupu w zamian za podwyższoną jakość.

Wszystko oczywiście zależy jednak od tego, jakie konkretnie elementy chcemy produkować i jakiej precyzja będzie od nich wymagana. Metody obróbki rozwijają się w zawrotnym tempie, co skutkuje stałym zmniejszaniem się kosztów podjęcia się takiej obróbki na skalę masową, mniejszym zużyciem surówców – co też przekłada się na względy ekologiczne – i większym dostępem do rozmaitych, nowatorskich metod. Możemy być też pewni, że ten trend się nie zmieni – obok obróbki skrawaniem, obróbka plastyczna jest najczęściej stosowaną metodą obrabiania metalu w produkcji masowej.

Podobne artykuły