Co to są metaloidy?

Metaloidy to inaczej półmetale. Półmetale są to pierwiastki chemiczne posiadające właściwości między metalami a niemetalami. Do półmetali zaliczamy: arsen, bor, krzem, antymon, tellur, ale zaliczyć też można polon, astat, glin i selen. Niektóre materiały naukowe dopuszczają również węgiel i fosfor.

Półmetale posiadają mnóstwo cech fizycznych metali, takie jak wysoka temperatura topnienia i połyskliwą powierzchnię w stanie stałym. Mają gorsze przewodnictwo cieplne od metali, ale lepsze niż niemetale. Dlatego stosuje się je w materiałach półprzewodnikowych. Z kolei właściwości chemiczne są pośrednie, czyli wykazują szereg cech niemetali (tworzą dość silne kwasy nieorganiczne), a z drugiej strony wykazują cechy typowych metali (tworzą wiekszości zasady niż kwasy) i posiadają zdolności tworzenia związków kompleksowych, podobnie jak w przypadku metali przejściowych.

Podobne artykuły