Toczenie – rodzaj obróbki wiórowej

Toczenie jest rodzajem obróbki wiórowej, którą stosuje się do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych. Proces toczenia polega na oddzielaniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmiotu, aby uzyskać pożądany wymiar i kształt. Maszyną służącą do tego rodzaju obróbki jest tokarka. Tokarka obrabia powierzchnię zewnętrzną (toczenie) i powierzchnię wewnętrzną (wytaczanie). Maszyna wykonuje ruch główny obrotowy przedmiotu obrabianego i prostoliniowy ruch posuwowy narzędzia.

Ze względu na rodzaj narzędzia wyróżnia się metodę toczenia: punktową, kształtową i obwiedniową. Ze względu na położenie osi obrotu przedmiotu mamy toczenie poziome i pionowe. Natomiast toczenie zewnętrzne (obtaczanie) i toczenie wewnętrzne (wytaczanie, roztaczanie) to metody wyróżniające się ze względu na rodzaj obrabianej powierzchni. Możemy jeszcze wyróżnić metody toczenia ze względu na kierunek ruchu posuwowego: wzdłużne, poprzeczne i kopiowe.

Podobne artykuły