W jakim regionie najlepiej ma się branża metalowa?

Sektor metalowy w Polsce największy rozkwit ma w wschodniej części kraju i charakteryzuje się dynamicznym wzrostem zarówno produkcji jak i ilości miejsc pracy. Najlepiej widać to w województwach Świętokrzyskim i Podkarpackim, gdzie branża jest reprezentowana najmocniej. Zakłady takie jak Celsa Huta Ostrowiec dają zarobki dla około 10 tysięcy osób, zaś w podkarpackim, ponad 40% populacji pracuje w branży metalowej. Pozostałe województwa Polski Wschodniej pod względem wielkości przemysłu metalowego to kolejno: Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie i Podlaskie.

Największym skupiskiem przemysłu metalowego na wschodzie kraju jest Rzeszowski Okręg przemysłowy i znajdujący się tam klaster odlewniczy Kom-Cast. Choć siedziba zarządu znajduje się w Rzeszowie, to jednak inicjatywa wykracza poza województwo Podkarpackie – w skład wchodzą przedsiębiorstwa z Podkarpacia, Swiętokrzyskiego i Lubelszczyzny, dzięki czemu osiągają niemal 20% udziału w sprzedaży polskich firm odlewniczych oraz 30% eksportu w skali całego kraju.

Innym wartym uwagi skupiskiem jest Staropolski Okręg Przemysłowy do którego zaliczają się zakłady z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic czy Skarżyska Kamiennej. Lubelski Okręg jest pod tym względem znacznie mniejszy, z zakładami położonymi w Janowie oraz Kraśniku. Północny wschód makroregionu charakteryzuje wysoki stopień rozproszenia i koncentrację głównie wokół dużych ośrodków miejskich takich jak Białystok czy Elbląg.

W regionie najwięcej pojawia się inwestycji amerykańskich oraz niemieckich. Powodem tego jest obecność wykwalifikowanej kadry za względnie niskie płace oraz niskie ceny nieruchomości, ale także położenie regionu i jego znaczenie strategiczne jako styku Unii Europejskiej oraz byłych państw Związku Radzieckiego. Każde z miast wojewódzkich okręgu wykłada na swoich politechnikach wiedzę przystosowującą do pracy w branży na kierunkach takich jak mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechatronika czy lotnictwo i kosmonautyka. Co wiecej – firmy zainteresowane inwestycjami w Polsce Wschodniej mogą liczyć na zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych czy możliwość ubiegania się o dotacje celowe z budżetu państwa.

Podobne artykuły