Co to jest BIS?

BIS to skrót od Biuletyn Instytutu Spawalnictwa. Biuletyn to czasopismo poświęcone branży spawalniczej i ukazuje się od 1957 roku. W Biuletynie Instytutu Spawalnictwa publikuje się rzetelne, recenzowane artykuły naukowe i techniczne związane z branżą spawalniczą i dziedzin pokrewnych. W czasopiśmie przeczytamy także o:

  • najnowszych technologich, maszynach i materiałach spawalniczych
  • najnowszych wydarzeniach z branży spawalniczej
  • informacjach o nowych szkoleniach i konferencjach, które odbywają się w Instytucie Spawalnictwa
  • targach w branży
  • nowościach wydawniczych związanych ze spawalnictwem.

Czasopismo cieszy się dużym uznaniem spawaczy, inżynierów, naukowców i osób praktykujących w branży spawalniczej.

Podobne artykuły