Miedź – co to za metal?

Miedź (Cu) pochodzi z Cypru, łacińska nazwa Cuprum. Jest to jeden z najstraszych metali, który poznał człowiek. Już 1500 p.n.e. eksploatowano złoża miedzi. Naturalnie występuje w postaci rud i postaci czystej jako minerał – miedź rodzima. 4 tys. p.n.e. miedź rodzimą wykorzystywano ze względu na swoje właściwości – miękka oraz łatwo poddawała się obróbce kowalskiej (kuto na zimno). W połączeniu stopu miedzi z cyną wykuwano miecze. W 2750 lat p.n.e miedź i jego stopy wykorzystywano do produkcji miedzianych rur transportowych wody pitnej w Egipcie. To znacznie przyczyniło się do rozwoju dalszej cywilizacji.

Miedź to pierwiastek chemiczny należący do podgrupy l grupy układu okresowego pierwiastków (miedziowce – miedź, srebro, złoto), o liczbie atomowej 29 i masie atomowej 63,54. Jest to metal półszlachetny, o barwie czerwonawej, miękki. Rudy miedzi przerabia się metodami:

 • metoda pirometalurgiczna: uniwersalna metoda polegająca na wytopie z rud z dodatkiem koksu i topników tzw. kamienia miedziowego (stopu siarczków miedzi i żelaza)
 • metoda hydrometalurgiczna.

Miedź najlepiej z metali, po srebrze, przewodzi ciepło i elektryczność. W temperaturze pokojowej nie poddaje się działaniu suchego powietrza, ogrzewana wchodzi w reakcje z tlenem, a w wilgotnym powietrzu pokrywa sie tzw. patyną, która chroni miedź przez korozją. Ale może ulec korozji, jeśli zetknie się z powietrzem zawierającym związki siarki. Miedź nie ulega działaniu kwasów w warunkach nieutleniających; w warunkach utleniających roztwarza się bez wydzielania wodoru.

Najważniejsze właściwości miedzi:

 • wytrzymuje zmiany ciśnienia i temperatur
 • najlepszy przewodnik ciepła i elektryczności
 • niepalna
 • biostatyczna
 • odporna na warunki atmosferyczne i korozję
 • miękka, łatwa w użytkowaniu i estetyczna
 • ekologiczna – nadaje się do ponownego przetworzenia, tym samym jest ekonomiczna.

Zastosowanie miedzi w przemyśle:

 • produkcja kabli elektrycznych
 • pokrycia dachów
 • maszyny przemysłowe
 • instalacje wodociągowe, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne
 • przemysł chemiczny i spożywczy
 • w spawalnictwie i budownictwie.

W życiu codziennym miedź ma wpływ na nasz organizm i jego funkcjonowanie. Jako mikroelement jest niezbędna dla życia wielu organizmów w procesach oddychania i fotosyntezie (np. skrętnicy). Miedź jako mikroelement wchodzi w skład enzymów, potrzebna jest do produkcji czerwonych krwinek i bierze udział w tworzeniu tkanki łącznej. Zbyt duża ilość miedzi wchłoniona przez organizm powoduje zaburzenia pokarmowe i uszkodzenie wątroby. 30 g siarczanu miedzi to dawka śmiertelna dla naszego organizmu, a objawy podobne są do zatrucia arszenikiem.

Podobne artykuły